grant z pfronu

Gmina Szydłowiec otrzymała grant z PFRON-u na kwotę 100.000 zł na zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej. Realizacja grantu wpłynie na niwelowanie różnic w dostępie do infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach poprawy dostępności architektonicznej zaplanowano wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni na schodach, dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami. W zakresie dostępności cyfrowej zaplanowano stworzenie strony internetowej urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści, natomiast w zakresie dostępności komunikacyjno - informacyjnej zaplanowano wdrożenie usługi tłumacza języka migowego. W ten sposób Urząd Miejski realizuje ustawę o dostępności – i są to pierwsze kroki, jakie czyni wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu jest p. Monika Zyzman- Wiśnios.