Bardzo dobra informacja dla mieszkańców Szydłowca a w szczególności mieszkających przy ulicy Szydłowieckiego oraz Kopernika.

Dzięki Panu Ministrowi finansów Sebastianowi Skuzie Gmina Szydłowiec pozyskała z budżetu Państwa dofinansowanie w kwocie 838 808,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu”.

Pozostała część kwoty zostanie pokryta z budżetu gminy.

Ulice Szydłowieckiego oraz Kopernika są kolejną bardzo ważną inwestycją, która będzie kontynuacją zmian zachodzących w naszej gminie.

Panu Ministrowi Sebastianowi Skuzie serdecznie dziękujemy za pomoc w uzyskaniu środków na tak ważne dla naszego miasta przedsięwzięcie.