Rozpoczęły się prace przy realizacji zadania "Budowa miejsc postojowych z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż ulicy Partyzantów w Szydłowcu".

Prace dotyczące wykonania powyższego zadania obejmują:

ETAP I - wykonanie 2 miejsc dla samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz 51 miejsc dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Partyzantów. Zaprojektowano również ciąg pieszo – jezdny na odcinku od ulicy Folwarcznej do ulicy Spacerowej na długości 449,00 mb.

ETAP II – wykonanie 2 miejsc dla samochodów dla osób niepełnosprawnych i 44 miejsc dla samochodów osobowych na terenie przyległym do zalewu wraz z budową zjazdu z ulicy Partyzantów. 

Koszt zadania to 526.355.03 zł brutto, a wykonawcą prac jest firma "Budromost - Starachowice".

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec pod adresem: www.bip.szydlowiec.pl