Jest to międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

2021_Kampania-16-DNI-Przeciw-przemocy-ze-wzgl.jpg

Zaczyna się co roku 25 listopada (Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szydłowcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy MOPS w Szydłowcu, w ramach tej kampanii organizuje dyżury konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowiec.

Harmonogram dyżurów specjalistów - członków Zespołu Interdyscyplinarnego:


25.11.2021r. godz. od 10.00 do 12.00 - dzielnicowi Gminy Szydłowiec.
26.11.2021r. godz. od 10.00 do 12.00 - dzielnicowi Gminy Szydłowiec.
29.11.2021r. godz. od 11.00 do 13.00 - terapeuta PPP Szydłowiec oraz pracownicy socjalni MOPS Szydłowiec.
06.12.2021r. godz. od 11.00 do 13.00 - terapeuta PPP Szydłowiec oraz pracownicy socjalni MOPS Szydłowiec.

Pomoc można znaleźć pod adresem: ul. Kolejowa 36 B - Biuro Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Kontakt telefoniczny: 798 702 695


Dowiedz się więcej na temat kampanii: 

O kampanii

Fundacja Autonomia