Grafika przedstawia logo Mazowsze, a także napis "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok".

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zapraszamy do współtworzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok".

Wszelkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęcamy do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem projektu. Program ten ma ogromny wpływ na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku poprzednim. Dostępny jest on TUTAJ.

Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok
Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych.

Uwagi do projektu mogą dotyczyć:

  • celów współpracy;
  • zakresu przedmiotowego współpracy;
  • form współpracy pozafinansowej;
  • priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok;
  • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu;
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycję.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo TUTAJ.