Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 m2 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4088.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości