Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1384/20 o pow. 0,4623 ha położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg, tel. 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości