Droga na Rybiance

Gmina Szydłowiec realizuje zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec" opiewające na kwotę 194.329,43 zł. Inwestycja realizowana jest przez firmę "Budromost – Starachowice". Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Rybianka na odcinku 250,50 mb, utworzenie poboczy, zjazdów na posesję, umocnienie rowów przydrożnych oraz plantowanie skarp, humusowanie i obsianie trawą.

Zakończenie prac planowane jest w październiku br.