Trwa realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy Gmina Szydłowiec”. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na długości 262 m. Zakres prac przewiduje utwardzenie poboczy, przebrukowanie zjazdów o nawierzchni betonowej oraz udrożnienie rowów.

Wykonawcą robót jest firma Budromost Starachowice. Całość zadania została wyceniona na 134 063,97 zł. Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55 tys. zł. Pozostała cześć kosztów zostanie zapłacona z budżetu gminy.