Grafika przedstawiająca pracownika budowlanego. Na grafice widnieje napis "Nieustające prace remontowo-budowlane".

Urząd Miejski w Szydłowcu realizuje założenia budżetowe w kwestii wykonywania zadań remontowo-budowlanych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni.

Obecnie trwa budowa chodnika przy ul. Polnej w Szydłowcu, gdzie kilkanaście miesięcy temu wymieniono już zużytą nawierzchnię jezdną. Część pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg oddelegowana jest do modernizacji pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce. Finał tego zdania już wkrótce. Ponadto, przy budynku PSP nr 1 przy ul. Folwarcznej został utwardzony plac apelowy. Cały czas trwają pracę z zagospodarowaniem terenu wzdłuż deptaka łączącego zabytkową część miasta z częścią rekreacyjną. Pogoda sprzyja szybki wzrostom traw, które regularnie są wykaszane.