Wysposażenie pracowniPracownie informatyczne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Szydłowiec zostały wyposażone w nowe meble. Zakup biurek dla uczniów i nauczycieli oraz krzeseł jest częścią projektu pt. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

9 marca b.r. odbyły się odbiory, dostarczonego wyposażenia do wyremontowanych sal dydaktycznych. Komisja, której przewodniczyła Marzena Karlikowska – Koordynator projektu z ramienia Urzędu Miejskiego, Anna Nowocień – pracownik Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju oraz inspektor Robert Kamienik – informatyk Urzędu Miejskiego przy udziale Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i przedstawiciela wykonawcy dokładnie obejrzała nowe meble.

- Odbiór mebli jest jednym z ostatnich etapów utworzenia nowoczesnych pracowni informatycznych w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Szydłowiec. Remont, który polegał na dostosowaniu sal do pełnienia funkcji specjalistycznych pracowni trwał od września 2011 roku. W ramach tego zadania dokonano również modernizacji sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery, zakupiony został nowoczesny sprzęt  komputerowy oraz tablice interaktywne – poinformowała Marzena Karlikowska.