Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Łazy, które wykonał Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL” z siedzibą w Szydłowcu. Całkowita wartość robót wynosiła 291.966,10 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetowych gminy Szydłowiec.

 


Zadanie to obejmowało wykonanie:

  • nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej,
  • nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
  • nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
  • nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
  • umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi,
  • umocnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm.