Syreny alarmowe

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje:

W związku ze zbliżającą się 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Wojewoda Mazowiecki zarządza uruchomienie syren alarmowych w ramach przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Syreny zintegrowane z systemem Wojewody Mazowieckiego zostaną uruchomione z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szydłowcu. Podczas treningu zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy, ciągły trwający 1 minutę. W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa polskiego.

Jerzy Szadkowski - inspektor zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych UM w Szydłowcu.
tel. 48/6178655