Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W trosce o ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Szydłowiec będą dystrybuowane maseczki ochronne. W związku z rosnącymi zachorowaniami na Covid-19 na terenie województwa mazowieckiego oraz wymogiem zasłaniania ust i nosa za pomocą masek, do Gminy Szydłowiec trafiło 56 tys. maseczek ochronnych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przekazanych przez Starostę Szydłowieckiego.


Maseczki będą rozdawane mieszkańcom na podstawie złożonych w urzędzie deklaracji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to najbardziej wiarygodna baza danych co do ilości osób mieszkających w danym lokalu i jaka liczba masek powinna trafić pod konkretny adres. W ciągu najbliższych dni trafią one do skrzynek pocztowych odbiorców.

Aktualnie trwa dystrybucja maseczek dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Maseczki przekazywane będą za pośrednictwem Sołtysów i druhów ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych.

W przypadku osiedli wielorodzinnych i bloków maseczki zostaną przekazane spółdzielni mieszkaniowej i administratorom wspólnot w ilościach jakie podane były na deklaracjach. Zarządcy rozdysponują je pomiędzy swoich mieszkańców.

W przypadku domów jednorodzinnych maseczki dystrybuowane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych. Maseczki będą przekazane osobiście lub pozostawione w skrzynkach pocztowych.