Syreny alarmowe

W dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. W tym okresie możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. W pierwszym dniu ćwiczenia tj. 6 października w godzinach 8.00-10.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzenia z powietrza.

Podczas ćwiczenia pod w/w kryptonimem przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu uruchomione zostaną z centrali wojewódzkiej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie punkty alarmowe – syreny alarmowe miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ( syreny alarmowe wchodzące w skład zintegrowanego systemu z systemem wojewódzkim).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszenie alarmu – to trzyminutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu to dźwięk ciągły – również trzyminutowy.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez szefa obrony cywilnej na danym terenie. W województwie jest nim wojewoda, w mieście prezydent lub burmistrz.
Syreny są elementem technicznym systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Uruchamiane są w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia lub testowo w przypadkach prowadzonych ćwiczeń (obecna sytuacja).

Opracował: inspektor zarządzania kryzysowego Jerzy Szadkowski UM w Szydłowcu tel. 48/6178655.