wykluczenie cyfroweProjekt „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości dostępu do internetu dla niepełnosprawnych w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dzieci i młodzieży szkolnej uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.