projektGmina Szydłowiec podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał 313 130,00 zł unijnego dofinansowania.

- Celem projektu jest wspomaganie szkół w procesie edukacji uwzględniając indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny. Jestem pewien, że udział uczniów w tych dodatkowych zajęciach korzystnie wpłynie na ich rozwój, a także efekty uczenia się – powiedział Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Do projektu przystąpiło 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Szydłowiec - łącznie 525 uczniów z klas I-III. Są to: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, PSP w Majdowie, PSP w Wysokiej, PSP w Sadku, PSP nr 2 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

W ramach projektu nauczyciele podstawówek realizują dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w matematyce, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne a także zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych takie jak: zajęcia plastyczno-muzyczne, zajęcia taneczne, chór szkolny, język angielski.

- Projekt indywidualizacji nauczania w kl. I-III jest elementem reformy programowej. Swoim zakresem obejmuje podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób współpracy z uczniami klas I-III – poinformowała Joanna Miernik - Wicedyrektor PSP nr 2 w ZS w Szydłowcu.

- Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła, wzbogaciła ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas młodszych, obejmując szczególną opieką uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia, ale także tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania językowe i taneczne. Cieszymy się, że w ramach projektu szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które niewątpliwie wzbogacą i uatrakcyjnią prowadzone z dziećmi zajęcia – podkreśliła Joanna Miernik.