projektGmina Szydłowiec podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

projektGmina Szydłowiec podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.