Zdjęcie wykonane podczas uroczystego ślubowania dwóch nowych nauczycieli. Ślubowanie odbyło się w Ratuszu.

23 sierpnia w Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie aktów ślubowania dwóch nauczycieli z Gminnych Placówek Oświatowych.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, odpowiedzi „ślubuję” udzielili Wioletta Rosa i ks. Konrad Kapcia.

Pani Wioletta będzie nauczać w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Natomiast ksiądz Konrad będzie pełnił posługę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Tego dnia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wręczył dla Pani Wiolety Rosy oraz ks. Konrada Kapcia akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Serdecznie gratulujemy uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego!

Obojgu nauczycielom życzymy długich lat owocnej pracy z młodzieżą, zadowolenia z wykonywanego zawodu, ale przede wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody ducha.