Grafika informująca o konkursie fotograficznym "Odkrywamy nasze dziedzictwo".

Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo” – organizowany  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, bogactwo i różnorodność architektury Mazowsza.

Grafika ptrzedstawia kobiete wyciągająca rękę, na która kapie kropla krwi. Na grafice znajduje się także napis "Potrzebna krew!".

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu pilnie potrzebuje pomocy. Stan krwi jest bardzo niski, a sytuacja dramatyczna.

Burmistrz Szydłowca podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na rozbudowę i nadbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie.

Kwota dofinansowania wynosi 630 000 zł i zostanie wykorzystana w latach 2021-2022. Podczas podpisania umowy obecni byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Rafał Rajkowski. Podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego złożyła Radna Rady Miejskiej Dorota Jakubczyk oraz Rajmund Mamla – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie w asyście druhów.

To kolejne dofinansowanie dla jednostek OSP z Gminy Szydłowiec, które pozwoli na rozwój i poprawę bezpieczeństwa.

Grafika przedstawiająca zamontowane latarnie solarne w Gmienie Szydłowiec. Na grafice widnieje napis "Doświetlenie sołectw".

Na terenie Gminy Szydłowiec zamontowano uzupełniające latarnie solarne w celu poprawy widoczności na tamtejszych drogach.

„Ten alarm trwa. Wyjcie, syreny! Bijcie, werble, płaczcie, dzwony kościołów! Niech gra (...)”

1 sierpnia Urząd Miejski w Szydłowcu zaprasza do wspólnego upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego.