Grafika przedstawia pomnik "Zołnierzom Września 1939". Na grafice widnieje napis "82. rocznica Bitwy pod Barakiem".

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Komendant  Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan zapraszają na obchody 82. rocznicy Bitwy pod Barakiem, które odbędą się 7 - 8 września 2021 roku.

Grafika przedstawia kwatery żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej. Na grafice widnieje napis "Niespodziewana, nagła, bez wypowiedzenia".

1 września uczciliśmy pamięć tych, którzy stawili czoło armii III Rzeszy i w konsekwencji przelali krew za naszą wolność.

Na grafice widnieje napis "Praca sezonowa z EURES".

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA w okresie maj – październik 2021 r.

Grafika przedstawia gospodarstwo rolne, w którym obecny jest drób. Widnieje także napis "Bezpieczne gospodarstwo rolne" - konkurs.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na platformie informacyjnej AgroNews.com.pl po raz kolejny prowadzony jest Internetowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Zdjęcie przedstawia poczty sztandarowe stojące przed pomnikiem poległych w Bitwie pod Huciskiem.

27 sierpnia 1944 roku w rejonie Ciechostowic-Budek-Huciska miały miejsce walki narodowowyzwoleńcze, w których śmierć ponieśli żołnierze AK z Oddziału Ignacego Pisarskiego ps. ”Maria”.