Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reagując na wykluczenie komunikacyjne, ma w planach zorganizowanie pilotażowego programu dotyczącego przewozów autobusowych.

Program może ruszyć na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Trasa w ramach pilotażu zaplanowanego na rok nie przekroczy 50 000 km.

W poniedziałek 27 czerwca, w szydłowieckim ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, wójtów gmin z powiatu szydłowieckiego oraz Wicestarosty Powiatu Szydłowieckiego. Wójtowie wykazali wstępną chęć przystąpienia do pilotażu, a kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 1 lipca w starostwie powiatowym. Zaproszenie na powyższe spotkanie otrzymał również Burmistrz Przysuchy oraz Wójt Borkowic.

Do 8 lipca poszczególne gminy przekażą postulaty dotyczące wspólnych tras, które miałby objąć program.