Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji obowiązek oznacza dla mieszkańców Szydłowca? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

- miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
- kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje

• online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
• w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu miejskiego.
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne 


Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację w formie papierowej można składać:

• wysyłając na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
• składając w Kancelarii UM: Kancelaria ogólna, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Terminy złożenia deklaracji


Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.