13 czerwca odbył się odbiór prac budowlanych na działce gminnej zlokalizowanej w miejscowości Barak.

Prace polegające na utwardzeniu gruntu zostały zrealizowane w ramach zadania „Zagospodarowanie działki o nr 788/1 w miejscowości Barak, należącej do gminy Szydłowiec, poprzez wykonanie ciągu pieszego i pieszo-jezdnego w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.

Zakres prac obejmował korytowanie, podbudowę, utwardzenie gruntu kostką grubości 6cm w ilości 138m2 na podbudowie z kruszywa, wraz z ułożeniem obrzeży betonowych, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

Całkowita wartość robót to 16567,00 zł brutto. Wykonawcą zlecenia była firma Usługi Budowlane Artur Nowak.