6 czerwca odbył się odbiór kolejnych prac dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach.

Tym razem na w budynku zostały wykonane wylewki cementowe na podłodze parteru i poddasza – łącznie 231 metrów kwadratowych.

Koszt materiałów i realizacji zadania to 10 800 zł brutto. Wykonawcą była Firma Usługowa Dawid Karpeta.

Prace zrealizowane w ramach zadania „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec – „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej.” w ramach "infrastruktury kulturalnej sołectwa.”