Początek historii Pałacu w Chlewiskach datowany jest na XII wiek, kiedy to powstała drewniana budowla mająca charakter dworu obronnego. Dzięki zachowanej tablicy pamiątkowej w języku łacińskim wiemy, że na przełomie XV i XVI wieku dwór zmienił właściciela. Został przebudowany i odnowiony przybierając formę murowanego zamku.

Na przestrzeni kolejnych lat obiekt przechodził w ręce kolejnych właścicieli, a kompleks ulegał modyfikacjom polegającym m.in. na zmianie charakteru obronnego na rezydencję pałacową oraz dobudowanie stajni.

Obecnie budynek składa się z dwóch skrzydeł i przypomina literę L. Na miejscu, w otoczeniu pałacu, znajdziemy relikty przeszłości takie jak m.in. studnia na dziedzińcu, prochownia, lodownia oraz stare piwnice dworskie. Aktualnie mieści się tu Kompleks hotelowy Manor House SPA.

Więcej na temat jednej z najstarszych rezydencji ziemiańskich na ziemiach polskich oraz oferty Manor House SPA przeczytają Państwo na stronie www.manorhouse.pl