Zajmujące teren XIX wiecznego dworskiego majątku, którego ostatni właścicielem był Józef Brandt z rodziną, którzy zostali wysiedleni przez Niemców podczas II wojny światowej. W roku 1945 cały teren przejął skarb państwa. W 1974 roku ośrodkowi zostaje nadana nazwa Centrum Rzeźby Polskiej, a po kilku latach Centrum stało się instytucją podlegającą Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Centrum Rzeźby Polskiej jest teraz miejscem, które gromadzi dzieła sztuki, zajmuje się realizacją programu wystawienniczego oraz naukowo-badawczego. Stanowi miejsce spotkań artystów oraz zaplecze dla twórczej pracy rzeźbiarzy.

Po więcej informacji na temat miejsca oraz aktualnych wystaw zapraszamy na stronę www.rzezba-oronsko.pl