Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec – lokal użytkowy o powierzchni 326,03 m2, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym na okres 5 lat, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4088.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz niercuchomości