Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Szydłowiec wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dotyczącym różnorodnych form komunikacji od kwietnia tego roku będziemy przygotowywać dla Państwa kwartalnik „Szydłowiec - informacje z miasta i gminy”. Ponieważ informacji nigdy zbyt wiele, a szczególnie informacji rzetelnej i merytorycznej, kwartalnik ten będzie poszerzoną formą moich sprawozdań.

Publikacja przygotowywana jest w Urzędzie Miejskim i zawiera zbiór najważniejszych wiadomości z działalności samorządu gminnego, opisuje fakty przytaczane na podstawie dokumentacji. Znajdziecie w niej Państwo m.in. wykaz wykonanych inwestycji, a także przedsięwzięć planowanych w najbliższym czasie, informację o działalności spółek miejskich i jednostek samorządowych gminy oraz opis wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych, ale to nie wszystko. Na łamach kwartalnika zaprezentujemy działalność Rady Miejskiej oraz społecznych rad, które powołałem, aby wprowadzać w życie zasady partycypacji obywatelskiej: Rady Gospodarczej, Szydłowieckiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej. W gminnym kwartalniku będzie również miejsce na informację z naszych sołectw. Wiedząc, jak ważna jest promocja działań III sektora i ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnej społeczności w kwartalniku będziemy pisali również o naszych fundacjach i stowarzyszeniach.
Serdecznie zapraszam do współpracy przy tworzeniu gminnego kwartalnika.

Od marca br. nasza gmina korzysta z mobilnej aplikacji – alertownik. Ta zgodna z duchem czasu odpowiedź na potrzebę sprawnej komunikacji pozwoli Państwu łatwo i szybko zgłaszać odpowiednim wydziałom Urzędu swoje inicjatywy oraz najbardziej palące problemy z bezpośredniego otoczenia, np. uszkodzenia nawierzchni dróg, awarie czy dzikie wysypiska. Korzystając z alertownika będziemy mogli również rozsyłać informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Bieżące informacje dotyczące pracy samorządu gminnego znajdziecie również Państwo na stronie internetowej www.szydlowiec.pl oraz na profilach portalu społecznościowego Facebook: „Szydłowiec” i „Szydłowiec dla turystów”.

Bardzo ważną informacją, którą chcę Państwu przekazać jest to, że ruszyła II edycja BUDŻETU OBYWATELSKIEGO naszej gminy, który daje Państwu możliwość projektowania gminnych wydatków. Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na podstawie głosów mieszkańców zostały wyłonione projekty inwestycyjne, które już w najbliższym czasie będą realizowane. Są to:

  • plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem” (Szydłowiec) – 98 872,69 zł,
  • siłownia plenerowa (Majdów) – 73 431,00 zł,
  • budowa chodnika w Woli Korzeniowej – 110 000,00 zł,
  • boisko do piłki plażowej (Sadek) – 5 000,00 zł,
  • zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie OSP (Wysoka) – 25 000,00 zł,
  • siłownie zewnętrzne (Szydłowiec, oś. Wschód) – 80 000,00 zł

Budżet obywatelski to sposób, by świadomie wpływać na zmianę wizerunku naszego miasta i gminy. Jego niekwestionowaną zaletą jest również aspekt społeczny. Procedura wyłaniania projektów do realizacji mobilizuje do aktywności obywatelskiej, jest okazją do spotkań, rozmów i budowania więzi społecznej, do czego również serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. Kwota, jaką przeznaczamy na Budżet Obywatelski w 2017 r. to 300 tysięcy złotych. Projekty można zgłaszać do 31 maja br. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi regulaminu i procedury tego, moim zdaniem bardzo dobrego narzędzia partycypacyjnego na stronie www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl W opracowaniu jest szereg strategicznych dokumentów, które są niezbędne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. W minionym roku została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec. Obecnie trwa opracowywanie Oceny Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szydłowiec oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec.

Rozpoczynamy również prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym uwzględnimy zmiany planowane w przestrzeni publicznej służące poprawie życia mieszkańców, a także procesy przemian społecznych i ekonomicznych, które zawsze powinny iść w parze z rewitalizacją techniczną obszarów. Przygotowywany jest także Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – to dokument, który pozwoli naszej gminie wnioskować o dofinansowania na zakup i montaż instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Zachęcam do zapoznania się z moim komunikatem w tej sprawie i składania ankiet.

Wykonany został audyt gminnego oświetlenia ulicznego, który pozwolił na uzyskanie informacji o kosztach wymiany lamp na ledowe z jednoczesnym uwzględnieniem zwiększenia liczby punktów świetlnych i wskazał oszczędności wynikające z tego przedsięwzięcia. Audyt oświetlenia otwiera nam drogę do wnioskowania o dotację na tę inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub środków z RPO dla województwa mazowieckiego. W trakcie rozpatrywania jest szereg naszych wniosków o dofinansowanie inwestycji, dotyczących m.in. infrastruktury drogowej, sportowo – rekreacyjnej oraz dokumentów planistycznych.

Najważniejsze informacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych, takich jak. np. żłobek miejski, a także tych w trakcie realizacji - np. budowa lokali socjalnych oraz innych zaplanowanych do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy znajdziecie Państwo na stronach kwartalnika.

Wkrótce zaproponujemy mieszkańcom przystąpienie do gminnego programu lojalnościowego. To nowy pomysł na ożywienie ekonomiczne w naszej gminie „Mieszkam w Szydłowcu, kupuje w Szydłowcu”.
Do udziału w tym programie już dziś zapraszam osoby indywidualne oraz lokalne firmy. Obecnie dopracowywane są szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania tego programu.

Przed nami wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, letnie miesiące zapowiadają się bardzo ciekawie, mam nadzieję, że wśród licznych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie.W tym roku MKS Szydłowianka obchodzi 70-lecie. Zapraszam do udziału w obchodach jubileuszu, które odbędą się 11 czerwca na miejscowym stadionie. W dniach 28-29 maja zapraszam na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dzieci z rocznika 2006 i młodszych, którego organizatorem jest KS Akademia Piłkarska Szydłowiec przy współudziale Gminy Szydłowiec i Powiatu Szydłowieckiego. W czerwcu odbędzie się również Gala Boksu Zawodowego i Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku. Lipiec natomiast zapowiada się muzycznie za sprawą Festiwalu im. A. Siewierskiego oraz Festiwalu Muzyki Dance i Disco Polo, a to tylko niektóre z propozycji. Przed nami XIV Szydłowieckie Zygmunty. Dwudniowe święto miasta to szereg atrakcji, muzycznych, artystycznych i sportowych. Zapraszam na kiermasz rękodzieła, występy naszych młodych szydłowieckich wokalistów oraz koncerty zespołów: Sanderling, Full Blackstone, Stavar, Chrząszcze i Kobranocka, jak również uroczystości patriotyczne z okazji Konstytucji 3 Maja.

Szanowni Państwo, ten rok będzie miał bardzo duże znaczenie dla rozwoju naszego miasta i gminy. W 2016 roku na dobre ruszyła perspektywa unijna 2014 – 2020. Z niecierpliwością oczekujemy na rozpatrzenie złożonych przez nas wniosków i ogłoszenia o naborach kolejnych, o które będziemy aplikować zgodnie z harmonogramem naborów. Mamy konkretne plany, które sukcesywnie wdrażamy w życie i które konsekwentnie będziemy realizować.

Z wyrazami szacunku

Artur Ludew
Burmistrz Szydłowca