Dobiegają końca prace przy remoncie ciągu pieszego od północnej strony ulicy Staszica. Prace polegają na wymianie krawężników i betonowych płyt starej nawierzchni na kostkę brukową. Remont chodnika wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego. Nowa nawierzchnia położona jest już na długości 250 m całego ciągu. Na remont czeka jeszcze odcinek ok. 150 m.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego otrzymali nowy sprzęt - ciągnik Tuber 50. Zakupiony z budżetu gminy za 86.000 zł pojazd jest przeznaczony do prac porządkowych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, np. wykaszania poboczy dróg i alejek, po których może się on swobodnie poruszać z powodu dostosowanego rozstawu kół.

Rozpoczęły się prace przy remoncie chodnika wzdłuż bloków przy ulicy Staszica na osiedlu "Wschód". Naprawa chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla korzystających z tego ciągu pieszego, aby dotrzeć do centrum. 

Dobiegł końca prowadzony od początku marca remont mostu na rzece Szabasówce w miejscowości Zastronie, w ciągu drogi gminnej nr 400502W. Odbiór wykonanych prac i oddanie wyremontowanego mostu do użytku przewidziano na koniec kwietnia lub początek maja br.

9 grudnia odbył się oficjalny odbiór zmodernizowanego budynku znajdującego się przy ulicy Kościuszki w Szydłowcu, który będzie pełnił funkcję żłobka miejskiego. Powołanie placówki świadczącej opiekę dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy to kolejne, po wprowadzeniu tzw. „gminnego becikowego”, prorodzinne przedsięwzięcie podjęte przez samorząd Gminy Szydłowiec.

Zakończyła się realizacja zadania - modernizacja obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Sadek. Wykonano ocieplenie i elewację w tzw. w starej części budynku szkoły w Sadku. Prace zostały sfinansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ponad 11 tysięcy złotych, przy wsparciu Powiatu Szydłowieckiego, który dodatkowo przeznaczył na zakup części materiałów budowlanych kwotę 4 tysięcy złotych.

16 listopada odbyły się odbiory końcowe kolejnych prac wykonanych w tym roku z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu soleckiego. W miejscowości Zdziechów zrealizowano zadanie pn. ,,Dowieszenie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia AsXSn 2x35mm, montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Zdziechów Gmina Szydłowiec.''

16 listopada odbyły się odbiory końcowe kolejnych prac wykonanych w tym roku z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu soleckiego. W miejscowości Zdziechów zrealizowano zadanie pn. ,,Dowieszenie oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia AsXSn 2x35mm, montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Zdziechów Gmina Szydłowiec.''

prace w korzycach4 listopada 2015 r. w Korzycach odbył się odbiór zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce”. Prace, polegające na ułożeniu terakoty w dwóch pomieszczeniach budynku świetlicy oraz w przedsionku, zostały sfinansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Wartość wykonanych robót – 3.000,00 zł.