Kolejne ważne zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetowych gminy Szydłowiec.
31 października odbył się oficjalny odbiór prac wykonanych na ulicy Żeromskiego - Osiedle nad Zalewem. Koszt tej inwestycji wyniósł 176.759,14zł.

Urząd Miejski przyznał dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu manewrowego przy strażnicy OSP - ul. Kościuszki 178 z uwzględnieniem miejsc postojowych przy ulicy Strażackiej.

18 października odbył się odbioru robót wykonanych na ulicy Wymysłów w Szydłowcu. Zakres przeprowadzonych tam prac obejmował:
- remont nawierzchni odcinka drogi gruntowej w granicach administracyjnych miasta Szydłowca, ulica Wymysłów - na długości 1174 m, szerokość 4,5m - koszt tych prac wyniósł 58 482,81 zł brutto,

Ukończono przebudowę parkingu przy ulicy Kolejowej, w sąsiedztwie pawilonów handlowych i Centrum Biblioteczno – Multimedialnego. Budowa parkingu przebiegała w dwóch etapach.

22 września odebrano roboty drogowo-melioracyjne w miejscowości Świerczek. Z tamtejszego Funduszu Sołeckiego pokryto koszty przebudowy pasa drogowego i udrożnienia rowów przy biegnącej przez wieś drodze gminnej. Udrożnienie rowów zapobiegnie zalewaniu przez wody opadowe posesji położonych wzdłuż drogi.

Ulica Krótka – przecznica ul. Narutowicza ma kanalizację sanitarną. 2 sierpnia w obecności burmistrza Szydłowca Artura Ludwa dokonano odbioru robót.
Prace rozpoczęto 7 czerwca a zakończono w połowie lipca, wykonawcą był wyłoniony w procedurze przetargowej szydłowiecki Zakład Robót Melioracyjnych Wodno-Kanalizacyjnych i Drogowych.

W dniu 18 lipca br. pracownicy Ciepłowni Miejskiej sp. z o.o. w Szydłowcu rozpoczęli roboty montażowe związane z budową przyłącza ciepłowniczego do Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Zakres prac obejmuje roboty ziemne oraz roboty montażowe sieci ciepłowniczej.

W gminie Szydłowiec ruszyły kolejne nowe inwestycje. Wzmożony ruch samochodowy i zachowanie bezpieczeństwa na drogach gminnych powoduje konieczność budowy chodników nawet tam, gdzie przez długie lata nie odczuwano ich braku.

Zakończył się kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie. W roku 2015 wykonano prace na I piętrze remizy. Wybudowano ścianki działowe, położono tynki i glazurę, zainstalowano kanalizację sanitarną i przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną na parterze i piętrze, założono wewnętrzną instalację c.o. i elektryczną, we wszystkich pomieszczeniach położono tynki i posadzki.