Okres wakacyjny w szkole w Wysokiej był pracowity. Zostały tam wykonane ważne remonty. W budynku podstawówki zmodernizowano kotłownię. Nowy kocioł olejowy wraz z montażem kosztował ponad 46 tys. zł i został zakupiony ze środków budżetowych gminy.

Ponadto w budynku szkoły w czasie wakacji wymieniono siedem okien i pomalowano ściany korytarza. Obecnie trwa urządzanie boiska trawiastego.