10 listopada odbył się odbiór zadania „Modernizacja budynków przy ul. Kościuszki 225 w Szydłowcu”. Prace obejmowały termomodernizację budynku garażowo-gospodarczego - wartość robót wyniosła 8.040,00 zł brutto, wykonawcą była firma „TOL-BUD” z Szydłowca.

Wymiano również bramy garażowe, okna i drzwi – wartość prac 12.546,00 zł brutto, wykonawcą była firma „BRAMY - POLSKA.PL” z Szydłowca.