1. Przewodniczący Zespołu – Artur Ludew;
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Iwona Czarnota;
 3. Członkowie Zespołu:
  1. Urszula Grzmil;
  2. Michał Kwiatek;
  3. Anna Nowocień;
  4. Ilona Mamla;
  5. Monika Zyzman – Wiśnios;
  6. Michał Szymkiewicz – Sekretarz Zespołu

Zadaniem Zespołu jest weryfikacja projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec według kryteriów określonych przez Rade Miejską w Szydłowcu w uchwale w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.