1. Przewodnicząca Zespołu – Aneta Furmańska;
  2. Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Marek Artur Koniarczyk;
  3. Członkowie Zespołu:
    1. Dorota Kubiś;
    2. Aneta Gnat.

Zespół rozpatruje odwołania autorów projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, które nie zostały dopuszczone do głosowania.