Szanowni Mieszkańcy, na terenie miasta i Gminy Szydłowiec podobnie jak w całym kraju, 1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się ono co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.
Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie informacja skierowana jest do tych mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy prowadzą działalność rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.

Weiterlesen...

Gmina Szydłowiec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Weiterlesen...

Gmina Szydłowiec otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pt. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szydłowiec”
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Szydłowiec ogrzewanym indywidualnie, w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w których wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem kominów niższych niż 40 m.

Weiterlesen...

Zarządca Targowiska Miejskiego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że dnia 9 maja 2020r. zostaje otwarte Targowisko przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.

Weiterlesen...