Wypoczynek zimowy

Czterdzieści tysięcy złotych zostało przeznaczone przez Burmistrza Szydłowca na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec. Dotację otrzymało dziewiętnaście lokalnych organizacji pozarządowych. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

19 stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Pełnomocnik ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Jadwiga Kopycka, spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby wręczyć im umowy na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Podczas spotkania Burmistrz wyraził zadowolenie z aktywności lokalnych organizacji, które z ogromnym zaangażowaniem pracują na rzecz młodego pokolenia. Rozmawiano także o planach i życzono udanego wypoczynku oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Dotacje otrzymali:

 • Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej,
 • Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec,
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA” – Szydłowiec,
 • Klub Sportowy „PROGRES”, Sadek,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Szydłowiec,
 • Stowarzyszenie „Akademia Zabawy” Wilcza Wola,
 • Stowarzyszenie MKS „SZYDŁOWIANKA”,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej,
 • Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska ”MUSHIN” Szydłowiec,
 • Rodzinna Akademia Sportu w Szydłówku,
 • Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy PSP w Sadku,
 • Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” przy CKZiU Szydłowiec,
 • Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” Szydłowiec,
 • Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Szydłowiec,
 • Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe,
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Szydłowiec,
 • „Związek Strzelecki” Radom.