Patriotyczne uroczystości odbyły się w Szydłowcu z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada na Rynku Wielkim licznie zebrali się mieszkańcy, poczty sztandarowe, oddział Strzelców, kombatanci oraz delegacje instytucji i organizacji, aby razem wziąć udział w tym szczególnym narodowym święcie.

Hołd walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny wspólnie z mieszkańcami Szydłowca oddał także poseł na sejm RP Leszek Ruszczyk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, oraz radni sejmiku mazowieckiego Agnieszka Górska i Zbigniew Gołąbek, samorządowcy: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz radni powiatu z przewodniczącą Rady Anitą Gołosz, burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz radni miejscy z przewodniczącym Rady Markiem Arturem Koniarczykiem.

Obchody rozpoczęły się Mazurkiem Dąbrowskiego odegranym przez Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą Henryka Kapturskiego. Następnie przemaszerowano do szydłowieckiej fary, gdzie odprawiona została msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Tych, którzy oddali życie broniąc jej granic.

Po mszy uroczyście przemaszerowano pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miejska Orkiestra Dęta odegrała Rotę, a następnie zebrani odmówili modlitwę, której przewodził ks. dziekan Adam Radzimirski. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przypomniał rys historyczny zdarzeń sprzed 98 lat podkreślając, że odbudowa państwa polskiego nie była łatwym zadaniem. Udało się to jednak osiągnąć, ponieważ pomimo wielu różnic, wszystkich Polaków łączyła miłość do Ojczyzny.

Głos zabrał także Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek, który przypomniał okoliczności powstania w Szydłowcu pomnika i skweru Józefa Piłsudskiego. Kilka zdań do zgromadzonych skierował również ks. Józef Węglicki, który z nostalgią wspominał swojego stryja ks. Jana Węglickiego, proboszcza parafii św. Zygmunta w latach 1938 -1957 i podziękował za godne uczczenie święta niepodległości i przekazywanie patriotycznych wartości młodym pokoleniom.

Następnie delegacje oddały hołd składając pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego biało-czerwone wiązanki kwiatów. Na zakończenie Miejska Orkiestra Dęta odegrała patriotyczne pieśni legionowe.