• Ratusz

  Późnorenesansowy ratusz z I połowy XVII wieku. Świadectwo znaczenia i zamożności miasta. Dzisiaj siedziba Burmistrza Szydłowca i Urzędu Miejskiego.

   

 • Zamek z XVI wieku

  Renesansowa rezydencja założycieli i właścicieli miasta - Szydłowieckich i Radziwiłłów. Dzisiaj siedziba miejskich instytucji kultury.

   

 • Kościół

  Kościół św. Zygmunta na szydłowieckim Rynku Wielkim, z początku XVI wieku. Jeden z najpiękniejszych na Mazowszu. Nekropolia właścicieli miasta.

   

 • Program lojalnościowy

  "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu"

Wędrówki regionalne

15 maja br. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, w budynku przy ul. Folwarcznej, odbyła się XVI edycja cyklicznego konkursu regionalnego, adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu szydłowieckiego. Konkursowi rokrocznie przyświeca inny temat wiodący oraz zakres historyczny – zależnie od aktualnych rocznic.

Honorowy patronat nad konkursem tradycyjnie objęli Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki – fundatorzy nagród. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Dorota Nowak – p.o. Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, Agnieszka Niziołek – inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu i Krzysztof Prześlakowski z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.

W konkursowe szranki stanęło pięć trzyosobowych drużyn: gimnazjaliści z PSP nr 1 i PSP nr 2 w Szydłowcu, z PSP w Jastrzębiu, a także dwa zespoły licealistów: z ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu i z ZS im. KOP w Szydłowcu. Zanim drużyny wymienionych szkół pojawiły się w finale, uczniowie musieli w etapie szkolnym przygotować prezentację sylwetki kobiety zasłużonej dla regionu lub kraju bez względu na prowadzony przez nią rodzaj działalności publicznej. W wyborze postaci należało wziąć pod uwagę  minioną w ubiegłym roku 100. rocznicę nadania kobietom praw politycznych w odrodzonej Polsce, 100. rocznicę zwołania Sejmu Ustawodawczego, 450. rocznicę podpisania unii lubelskiej, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, które rozpoczęły proces demokratyzacji Polski. Forma prezentacji zależała od pomysłowości członków drużyny.

Obecnych na konkursowych zmaganiach gości, powitała dyrektor szkoły, pani Danuta Gnat, która podkreśliła znaczenie i wkład konkursu dla rozwijania postaw patriotycznych i poszerzania wiedzy o Małej Ojczyźnie oraz nadmieniła, że jego XVI edycja jest jednocześnie ostatnią – forma adresowana do uczniów szkół średnich i gimnazjów kończy się wraz z ostatnimi rocznikami gimnazjów.

Pierwsza konkurencja konkursowa polegała na prezentacji przygotowanej postaci kobiecej – jury i widzowie mieli okazję posłuchać opowieści ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi, inscenizacjami i różnorakimi rekwizytami; przedstawione postacie to m. in. Maria Curie-Skłodowska, Elżbieta Zawacka („cichociemna w spódnicy”), Krystyna Skarbek („ulubiony szpieg W. Churchilla”), Zofia Stachowska, Zofia Kossak-Szczucka. Wszystkie drużyny wykazały się kreatywnością i niewątpliwą wiedzą o prezentowanych postaciach – zaletą kolejnych występów było przywołanie mniej znanych aspektów biografii, anegdot i ciekawostek.
Drugą konkurencją był złożony z 25 pytań quiz Ziemia Szydłowiecka w okresie I Rzeczpospolitej - zawodnicy rozwiązywali go na kartach odpowiedzi w wyznaczonym na każde pytanie czasie. Po zebraniu kart pani Marzena Pielas przedstawiła rozwiązanie quizu, aby wszyscy mogli na bieżącozaspokoić ciekawość, co do własnej wiedzy o regionie.

W czasie obrad jury uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, obecni goście oraz młodzież obejrzeli program artystyczny – najpierw wystąpił dziewczęcy zespół wokalny przygotowany przez p. Justynę Bębenek – Augustyniak, a następnie soliści przygotowani przez panią Renatę Gromek.
Zespół zaprezentował program złożony z siedmiu polskich piosenek ludowych z różnych regionów Polski, zaś soliści - piosenki poświęcone kobietom.
Wykonawcami piosenek byli:
- zespół wokalny: Daria Augustyniak, Sara Augustyniak, Aleksandra Kiljanek, Zofia Nowacka, Patrycja Przygodzka, Lara Zaręba;
- soliści: Maria Rogozińska, Aleksandra Kiljanek, Daria Augustyniak, Natalia Romelczyk, Karol Polewczyk.
Zanim zostały przedstawione wyniki, zawodnicy i widzowie obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą historię konkursu Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej, a pani Marzena Pielas przypomniała nazwiska osób związanych z jego powstaniem i wieloletnią realizacją, składając im wyrazy wdzięczności za wsparcie działań szkoły oraz zainteresowanie kwestią edukacji regionalnej młodzieży.

Ostateczne wyniki finalnych zmagań konkursowych przedstawiła pani Agnieszka Niziołek, która pogratulowała wszystkim uczestnikom wiedzy, umiejętności, zaangażowania i kreatywności. Konkurs wygrali uczniowie ZSO im. H. Sienkiewicza, drugie miejsce zajęli uczniowie z ZS im. KOP w Szydłowcu, trzecie – drużyna z PSP nr 2 w Szydłowcu,, czwarte –ex aequo PSP Jastrząb i PSP nr 1 w Szydłowcu.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, Przewodniczącego Rady Miejskiej  Marka Artura Koniarczyka oraz Radę Rodziców przy PSP nr 1w Szydłowcu.

Organizatorzy konkursu - nauczyciele PSP nr 1 w Szydłowcu: Marzena Pielas, Małgorzata Piwowarczyk i Robert Górlicki - dziękują wszystkim, bez których organizacja tej i poprzednich edycji konkursu nie mogłaby dojść do skutku. Tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu, serdeczności i wsparciu naszych działań mogliśmy krzewić w sercach młodych ludzi umiłowanie Ojczyzny – jej historii, kultury i sztuki.

Sport

Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Weiterlesen...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Weiterlesen...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Weiterlesen...
Międzynarodowy Turniej Shinkyokushinkai

Trzynastu zawodników z Akademii Karate Szydłowiec reprezentowało nasze miasto w V...

Weiterlesen...

Edukacja

IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Weiterlesen...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Weiterlesen...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Weiterlesen...
„Szkoła Pamięta”

W Sadku są takie miejsca, o których trzeba pamiętać, wiedzą o tym pracownicy i uczniowie...

Weiterlesen...

Kultura

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Weiterlesen...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Weiterlesen...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Weiterlesen...
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych laureatem "Wierzby"

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zdobywcą dwóch pierwszych nagród w konkursie...

Weiterlesen...

Bieżące

Bezpłatne kursy komputerowe

Osoby w wieku 44+ zapraszamy na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera oraz praktycznych aspektów...

Weiterlesen...
Radni uchwalili budżet na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków gminy Szydłowiec na rok 2020 zatwierdzony. 27 grudnia 2019r. w...

Weiterlesen...
Spotkanie wigilijne

20 grudnia w szydłowieckim zamku odbyło się gminne spotkanie wigilijne. Wspólne kolędowanie wraz...

Weiterlesen...
Świąteczne paczki

19 grudnia 2019 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu wydano paczki...

Weiterlesen...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Weiterlesen...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Weiterlesen...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Weiterlesen...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Weiterlesen...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Weiterlesen...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Weiterlesen...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca


Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Weiterlesen...