Szanowni Mieszkańcy,

Czas szybko mija, za nami kolejny kwartał pracy samorządu, realizacji wielu inwestycji i zmian w szydłowieckiej przestrzeni publicznej.

Okres wakacyjny sprzyja długim spacerom, coraz więcej turystów odwiedza Szydłowiec, dlatego dbamy o nasz wizerunek, a nasze służby komunalne pracują ze zdwojoną siłą.
Sprzątanie ulic, wykaszanie traw i utrzymanie miejskich klombów kwiatowych wymaga, szczególnie w okresie letnim dużych nakładów pracy. Ukwiecanie miasta, z pewnością uatrakcyjni naszą przestrzeń publiczną. Przy tej okazji dziękuję za udział we wspólnym sadzeniu kwiatów i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych takich akcjach.

Okres wakacyjny to czas wzmożonych prac inwestycyjnych i remontowych. Rozpoczęły się m.in. prace w placówkach oświatowych. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 będzie remontowany dach oraz zostaną przeprowadzone inne niezbędne prace remontowe i porządkowe.

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 przeprowadzony zostanie m.in. remont instalacji odgromowej oraz wymiana oświetlenia awaryjnego.

W wybranych pomieszczeniach będą m.in. odmalowywane ściany i wymieniane podłogi. Zakupimy również nowe wyposażenie – stoliki, krzesła i dywany.
14 lipca mamy otwarcie ofert w przetargu na modernizację szkoły w Majdowie – zadanie to będzie polegało na odwodnieniu, osuszeniu budynku, wykonana zostanie m.in.: izolacja fundamentów, kanalizacja deszczowa i remont posadzek piwnic.

W PSP w Wysokiej wymieniony będzie piec centralnego ogrzewania i okna na I piętrze. W PSP w Sadku zaplanowany jest remont placu zabaw oraz rozbudowa infrastruktury sportowej.

Remonty w szkołach nie zakończą się wraz z latem. Mamy opracowaną dokumentację na remont posadzki hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II i poszukujemy form dofinansowania tego przedsięwzięcia, które według kosztorysu opiewa na kwotę około 194.500,32 zł. brutto. Ponadto zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu auli – planowany termin realizacji to 15 listopada 2017r. Przy okazji tematu szkół, pragnę Państwa poinformować, że spełniliśmy wszystkie warunki, aby w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku utworzyć szkołę muzyczną. Teraz czekamy na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od której jest uzależnione to, czy będziemy mieli gminną szkołę muzyczną. Dodam, że zebraliśmy deklaracje nauczycieli, którzy chcą u nas uczyć gry na instrumentach oraz deklaracje od rodziców, którzy są zdecydowani edukować muzycznie swoje dzieci. Liczymy w tej sprawie na pozytywną opinię Ministerstwa, co pozwoli nam podjąć kolejne działania, tak aby już od września w murach szkoły w Sadku na dobre zagościła muzyka.

Zdając sprawozdanie z szeregu inwestycji, które realizuje gmina, nie sposób nie wspomnieć że trwają prace przy modernizacji szydłowieckiego zalewu i zagospodarowaniu terenu wokół akwenu. Obecnie realizujemy etap pierwszy, na który składa się remont tamy, oczyszczenie zbiornika wodnego i rekultywacja terenów zielonych. Przy zalewie powstaną nowe miejsca wypoczynku z altanami grillowymi, pole namiotowe i dwa boiska do piłki plażowej. Wytyczymy alejki spacerowe z piaskowca oraz wykonana będzie linia energetyczna. Pierwszy etap prac przy zalewie planujemy zakończyć do 30 maja 2018 roku. Do końca 2018 roku potrwa drugi etap realizacji tego zadania, na który składa się m.in.: budowa zaplecza rekreacyjnego - amfiteatr, molo, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, wyciąg do nart wodnych oraz dwa odkryte baseny dla dzieci. Budowa zaplecza restauracyjnego z kręgielnią i miejscami noclegowymi to plan do realizacji na lata 2019 -2020, będzie to etap trzeci zwieńczający całe to przedsięwzięcie. Przy okazji realizacji tej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu i wzdłuż ulicy Partyzantów powstanie około 150 nowych miejsc parkingowych.

Co do innych zadań inwestycyjnych, to zakończone zostały prace przy realizacji zadania „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu”, 12 lipca odbył się odbiór budowlany budynku. Ponadto, mamy wykonaną dokumentację projektową na termomodernizację budynków socjalnych, które leżą na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na dofinansowanie tego zadania.

30 maja została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”. Przydomowe oczyszczalnie powstaną w 85 gospodarstwach domowych z naszego terenu. To przykład na kolejne już, po montażu instalacji fotowoltaicznych, działania samorządu gminnego, które dają bezpośrednią i wymierną korzyść mieszkańcom naszej gminy. Jesteśmy po odbiorze drogi w Łazach. Całkowita wartość robót wynosiła 291.966,10 zł. Trwają prace przy przebudowie drogi w Ciechostowicach.

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa kolejnych ulic na „Osiedlu nad Zalewem”. Wykonawca przejął teren budowy i wkrótce ruszą prace na ulicach Kochanowskiego oraz Spacerowej. Na rok 2018 zaplanowana jest budowa ulicy Parkowej.

14 czerwca podpisałem umowę z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi Chustki-Zdziechów, odcinek Zdziechów Działy, roboty zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym. Trwają remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych, prace dotyczą uszkodzeń o powierzchni prawie 9000 m2. Poprawiamy jakość dróg gminnych poprzez wbudowanie w ich strukturę destruktu, dotyczy to m.in. drogi w Rybiance, Marywilu, Wysocku i na Książku Majdowskim.

Przygotowujemy dokumentację na budowę dróg gminnych w ulicy Wymysłów oraz w miejscowościach Zastronie, Barak i Hucisko, przebudowę drogi w Jankowicach i Długoszu.

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki oraz ścieżki rowerowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Partyzantów i Folwarcznej do zalewu. Pozytywne zmiany szykują się na ulicy Polnej w Szydłowcu. Gmina zawarła porozumienie z Panem Konstantym Nitkiem, w ramach którego przygotujemy dokumentację techniczną przebudowy ulicy Polnej. Pan Konstanty Nitek w roku bieżącym wykona podbudowę drogi, a następnie gmina w 2018 roku wykona nakładkę asfaltową.

Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Szydłowcu oraz II etap budowy chodnika w Sadku.
Ponadto w Sadku w porozumieniu z Powiatem Szydłowieckim realizowana jest budowa parkingu przy drodze powiatowej, co jest kolejnym dowodem na bardzo dobrą współpracę między samorządem gminnym i powiatowym. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na budowę chodnika przy ul. Moniuszki i ul. Kościuszki w Szydłowcu, a także na budowę chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do Woli Korzeniowej. Trwa I etap budowy gminnej świetlicy wiejskiej w Chustkach.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję zagospodarowania kina Górnik. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu przystępujemy teraz do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji kina Górnik” z firmą, której koncepcja zajęła pierwsze miejsce w naszym konkursie. Przypominam, że w maju złożyliśmy wniosek do RPO WM na zadanie „Rozwój Aktywności Społeczno - Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu.

Szanowni Państwo, wiele pracy wkładamy w poszerzenie naszej oferty inwestycyjnej. Dążymy, aby w ciągu najbliższego kwartału gminne tereny inwestycyjne zostały powiększone do ok. 6 ha. Prowadzone są także prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu gminna oferta inwestycyjna zostanie powiększona o kolejne grunty, co w sumie da ok. 12 ha, które będziemy mogli zaoferować inwestorom. Aktualnie opracowywana jest także dokumentacja projektowa przedłużenia ul. Leśnej oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Stworzony został dwujęzyczny dział na naszej stronie internetowej dedykowany inwestorom, a w najbliższym czasie zostanie ustawiona reklama dotycząca terenów inwestycyjnych przy trasie S -7.

Drodzy Mieszkańcy, już po raz kolejny zachęcam do udziału w naszym Budżecie Obywatelskim. Do III edycji BO zgłoszonych zostało 14 projektów. Wzorem lat poprzednich głosowanie na zaproponowane przez mieszkańców projekty będzie trwało od 16 lipca do 14 sierpnia. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w głosowaniu.

Wdrażany jest program rozwoju turystyki w Gminie Szydłowiec. Młodzi mieszkańcy, którzy wzięli udział w warsztatach na przewodników miejskich, spotykają się z turystami i oprowadzają ich po Szydłowcu, co jest bardzo pozytywnie odbierane przez naszych gości. Dla młodzieży natomiast jest to pozytywne i cenne doświadczenie. Ożywiamy nasz rynek w słoneczne niedziele, zapraszając do plenerowych występów oraz udostępniając płytę rynku na wystawy i stoiska handlowe z rękodziełem. Te działania spotkały się z dobrym odbiorem zarówno mieszkańców, jak i turystów, będziemy je kontynuować, tym bardziej, że Miejska Informacja Turystyczna odnotowała znaczy wzrost ruchu turystycznego odwiedzin Szydłowca, szczególnie przez grupy zorganizowane liczące po kilkadziesiąt osób.

Podsumowując, pragnę Państwa jeszcze raz zachęcić do udziału w programie lojalnościowym „Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu”. Karty uprawniające do rabatów na zakupy i usługi wydawane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Nadmieniam również, że Urząd Miejski w Szydłowcu korzysta z aplikacji Alertownik.pl, która pozwala zgłaszać wszelkie usterki występujące na terenie gminy bezpośrednio do wydziałów merytorycznych. Korzystanie z alertownika pozwala na skrócenie czasu reakcji,
a tym samym szybkie rozwiązanie problemu.

Na zakończenie życzę wszystkim Państwu wspaniałego wypoczynku podczas tego lata, zapraszam do śledzenia naszych działań i zachęcam do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach na terenie miasta i gminy.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Płatności bezgotówkowe

Sport

Rozgrywki sportowe - grali w kosza i tenisa

3 sierpnia odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Szydłowca. W turnieju zwyciężył...

Więcej...
Na kortach o puchar Burmistrza

Zapraszamy do udziału w rywalizacji sportowej. 3 sierpnia (sobota) od godz. 9.00 na kortach przy...

Więcej...
IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 07.07.2019 r. na Orliku w Majdowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych...

Więcej...

Edukacja

Od września ruszy Akademia Wiedzy

Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego mamy dobre wiadomości dla uczniów...

Więcej...
Gdzie radosna zabawa to codzienność

Od września 2019 roku Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu czeka na kolejne dzielne dzieciaczki....

Więcej...
Przed nowym rokiem szkolnym

Wakacje to czas, kiedy w murach szkolnych uczniowski gwar zastępują odgłosy prac remontowych....

Więcej...
UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU SZKOŁY

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą...

Więcej...

Kultura

XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY

XXVII PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH STYLIZOWANYCH im. JANA DERLETY organizowany przez...

Więcej...
Kultura Łączy Pokolenia

Takich sierpniowych dni w Szydłowcu jeszcze nie było. Przez cały weekend 23-25 sierpnia, na...

Więcej...
Zapraszamy na dożynki

Szanowni Państwo!
Podobnie, jak w latach ubiegłych gmina Szydłowiec organizuje Dożynki Gminne....

Więcej...
Festiwal muzyki disco- polo

14 lipca na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbył się 8 Pomidzi Hit Festiwal. Zabawa trwała do...

Więcej...