zapraszamy do udziału w konsultacjach Gmina Szydłowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zgodnie z uchwałą Nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26.03.2012 r. dotyczącą określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje potrwają do 4 października 2015r.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu konsultacji ( formularz dostępny na stronie www.bip.szydlowiec) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1;

2. drogą elektroniczną na adres email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!;

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego – Jadwiga Kopycka.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego pod nr telefonu 48 617-52-97.

Pod adresem http://www.bip.szydlowiec.pl/116/Organizacje_Pozarzadowe/ znajdą Państwo pełną treść projektu „Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” oraz formularz konsultacji.