15.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego w składzie: przewodniczący zespołu – Artur Ludew, zastępca przewodniczącego – Iwona Czarnota oraz członkowie: Dorota Jakubczyk, Milena Gruszczyńska, Justyna Jezierska i Michał Kwiatek, na którym podsumowano wyniki głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Przewodniczący poinformował, że na projekty dopuszczone do głosowania w ramach BO oddano 6245 głosów, w tym głosów ważnych było 5506, głosów nieważnych 739 ( w tym głosów nieważnych z powodu głosowania przez jedną osobę na więcej niż jeden projekt 545).

Zespół na podstawie § 6. ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 roku ustalił listę rankingową projektów, która przedstawia się następująco:
• Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las). Wartość projektu 149 505,35 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 1110
• Przebudowa miasteczka ruchu drogowego. Wartość projektu 120 520,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 858
• Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Ciechostowice-Majdów. Wartość projektu: 77 400,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 768
• Remont pozostałych dwóch pomieszczeń w budynku starej Szkoły Podstawowej w Sadku z przeznaczeniem na świetlicę i siłownię. Wartość projektu: 85 000,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 519
• Street workout dla Szydłowca. Wartość projektu: 31 000,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 510
• Przebudowa drogi gminnej nr 373. Wartość projektu: 103 762,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 468
• Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej. Wartość projektu: 77 400,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 319
• Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Remontu ulicy Żołnierzy Września 1939 r. oraz części ul. Brzozowej. Wartość projektu: 18 000,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 310
• Kraina dzieci /Plac zabaw/. Wartość projektu: 24 858,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 238
• Modernizacja rowów odwadniających. Wartość projektu: 87 672,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 173
• Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów). Wartość projektu: 8 000,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 134
• Altana wiejska. Wartość projektu: 25 400,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 84
• Siłownia plenerowa przy PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu. Wartość projektu: 67 000,00 zł - liczba oddanych (ważnych) głosów: 11
• Zagospodarowanie pasa drogowego przy figurce zlokalizowanej przy ul. Kościuszki. Wartość projektu: 6 939,00 zł- liczba oddanych (ważnych) głosów: 4

Na podstawie § 6. ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 roku oraz Zarządzenia nr 27/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 06.03.2017 r w sprawie ustalenia kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2018 rok., Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustalił, listę projektów wybranych do realizacji w roku budżetowym 2018:
• Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las) 07
• Przebudowa miasteczka ruchu drogowego. 03
• Opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu ulicy Żołnierzy Września 1939 r. oraz części ul.Brzozowej. 04
• Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów) 12

W związku z tym, że sumaryczny koszt projektów, które zajęły pierwsze dwa miejsca tj 07 - Remont drogi gminnej Łazy – do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las) i 03 - Przebudowa miasteczka ruchu drogowego wynosi 270 025,35 zł, zadania te będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 2018, kwota pozostała na realizację kolejnych zadań wynosi 29 974,65 zł.
Koszty poszczególnych projektów o kodach 05 - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Ciechostowice-Majdów, 02 - Remont pozostałych dwóch pomieszczeń w budynku starej Szkoły Podstawowej w Sadku z przeznaczeniem na świetlicę i siłownię, 13 -Street workout dla Szydłowca, 11- Przebudowa drogi gminnej nr 373 i 01 - Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej, przekraczają tą kwotę. Dlatego, zgodnie z § 6. ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 59/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 roku, w przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy rankingowej projektów, do realizacji zostaje zarekomendowany kolejny projekt z listy, który jest możliwy do realizacji w kwocie jaka pozostała do dyspozycji. W związku z powyższym projekty o kodach 05, 02, 13, 11 i 01 nie zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wartość ósmego projektu z listy rankingowej: 04 - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Remontu ulicy Żołnierzy Września 1939r. oraz części ul. Brzozowej wynosi 18 000 zł. W związku z tym, zadanie to zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Pozostała kwota wynosi 11 974,65 zł. Wartość kolejnych dwóch zadań z listy rankingowej 09 -Kraina dzieci /Plac zabaw/ i 10 - Modernizacja rowów odwadniających przekracza tą kwotę. Wartość zadania 12 - Dokończenie modernizacji boiska przy PSP Wysoka (zamontowanie piłkochwytów) wynosi 8 000 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Kwota pozostała wynosi 3974,65 zł i nie jest wystarczająca na realizację żadnego z kolejnych zadań na liście rankingowej.

Sport

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów

W sobotę 2 września odbył się Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Szydłowca Artura...

Więcej...
Turniej drużyn OSP

27 sierpnia br. na stadionie KS „Szydłowianki” odbył się VII Turniej w Piłce Nożnej Drużyn...

Więcej...
Biegają już 28 lat - Sadek 2017

W ubiegłą niedzielę w miejscowości Sadek odbyła się XXVIII edycja Ogólnopolskiego Biegu...

Więcej...
IV edycja "24 godziny w Dojo"

Po raz czwarty adepci Karate Kyokushin Matsushima Polska, w dniach 16-17 czerwca 2017 roku,...

Więcej...

Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej

13 października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uhonorowanie pracy osób...

Więcej...
Najlepsze życzenia

Szanowni Państwo, Nauczycielki i Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji...

Więcej...
Uczniowie upamiętnili rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września 2017 roku odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w...

Więcej...
Wręczenie aktu mianowania

25 września w Ratuszu odbyło się wręczenie aktu mianowania. Pani Katarzyna Karpeta – nauczyciel...

Więcej...

Kultura

Jubileusz Zdziechowianek

Zespół Ludowy „Zdziechowianki” ze Zdziechowa świętował 10-lecie swojej działalności. Była to...

Więcej...
Muzyczne pożegnanie lata

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w sobotę 23 września, na koncert pt. „IŚĆ W...

Więcej...
Szydłowiecki Plener Malarski

W dniach od 5 do 12 września już po raz dziewiąty w Szydłowcu spotkali się artyści plastycy, aby...

Więcej...
9. SZYDŁOWIECKI PLENER MALARSKI

Od 5 do 12 września już po raz 9 w Szydłowcu odbywa się Plener Malarski im. Władysława...

Więcej...