Dyrektor: Renata Kowalik

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 7

Tel.: 48 617-03-42

e-mail: ps1@szydlowiec.pl, strona internetowa: ps1szydlowiec.w.interia.pl

Ilość dzieci: 125

Specjaliści: logopeda

Języki obce: język angielski

Oferta programowa: W ramach oferty odbywają się zajęcia językowe, przyrodnicze, matematyczne, gimnastyczne, komunikacji społecznej, umuzykalniające, plastyczne, teatralne, komputerowe, zajęcia w ogrodzie, zajęcia logopedyczne, rytmika, język angielski , zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka.

Baza lokalowa: Budynek przedszkolny oddany do użytku w 1984r. posiada 5 sal dydaktycznych, pomieszczenie do zajęć logopedycznych, szatnię, zaplecze kuchenno –gospodarcze oraz pomieszczenia administracyjno- biurowe. Obok przedszkola usytuowany jest plac zabaw do zabaw i zajęć ruchowych dla dzieci.

Stałe imprezy: imieniny Tęczowego Misia, Święty Mikołaj”, Jasełka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka, Przedszkolny Bal Karnawałowy, Kiermasz Wielkanocny, Święto Rodziny , festyn z okazji Dnia Dziecka

Inne atrakcje: wyjazdy do teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, Powszechnego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, do centrów zabaw „Fantazja” w Radomiu, na lekcje muzealne w Muzeum Wsi Radomskiej oraz w Centrum Kultury- Zamek w Szydłowcu , wspólne wyjazdy do kin w wycieczki do „Parku Jurajskiego” w Bałtowie i „Doliny Gadów” w Kielcach., Parku miniatur „Sabat” Krajno, Ośrodka Szkoleniowo - Jeździeckiego „Lucky Five Ranch” w Mroczkowie

Historia przedszkola i współczesność:
Przedszkole zostało powołane do życia jako Państwowe Przedszkole Nr 3 w Szydłowcu. Inspektor Oświaty w Szydłowcu wydał pozwolenie na otwarcie przedszkola zgodnie z Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu z dniem 01.09.1984r. Obowiązki prowadzenia przedszkola powierzone zostały Pani Wandzie Sobieraj, która przez szereg lat pełniła funkcję dyrektora.1 września 1984r. oddano do użytku nowoczesny, piękny budynek przy ulicy Wschodniej 7 dla około 120 dzieci. Pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu podjęło się wówczas 8 nauczycieli oraz zespół pracowników administracyjno-obsługowych liczący 11 osób. Przedszkole pracowało w systemie 10 godzinnym i czynne było w godzinach 6.00- 16.00. W 2001 r. Pani Dyrektor Wanda Sobieraj odeszła na emeryturę, a obowiązki dyrektora przejęła wieloletnia nauczycielka ówczesnego Przedszkola Pani Renata Kowalik, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Obecnie Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Do placówki uczęszcza 125 dzieci w wieku 2,5 -5 lat. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów: jeden 2,5 – 3 latków , jeden 3-latków, dwa oddziały 4 -latków, jeden 4-5 latków,

W roku 2009 z inicjatywy Rady Pedagogicznej, rodziców i dzieci placówce nadano imię „Tęczowego Misia”. Dzieci z radością śpiewają przedszkolny hymn o swoim Patronie.
(...) Misiu, misiu mój tęczowy
zostań moim przyjacielem
niech nas wiążą tajemnice
których mamy bardzo wiele (...)"
Miś kojarzy się każdemu dziecku z ciepłem, bezpieczeństwem, dobrocią, kimś do kogo można się przytulić. Dlatego słowa hymnu przedszkolnego mówią dlaczego to właśnie Tęczowy Miś jest patronem placówki .
Przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przygotowuje wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewnia im warunki do rozwoju i samorealizacji poprzez uczestnictwo w różnych formach zabaw, zajęć, konkursów, wycieczek, a także w uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków poprzez różne rodzaje aktywności, twórcze działanie, wspieranie dzieci w osiągnięciu gotowości szkolnej z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Na takim gruncie opierają się założenia koncepcji pracy przedszkola: tworzenie bezpiecznych warunków do zabawy i nauki, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka dostosowane do indywidualnych ich potrzeb i możliwości, promowanie zachowań ekologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie oferty dydaktycznej umożliwiającej przygotowanie do nauki w szkole, współpraca z rodzicami, unowocześnienie bazy przedszkolnej, wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
Przedszkole realizuje politykę oświatową państwa, zapewniając dzieciom opiekę oraz zajęcia dydaktyczne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W organizacji procesu edukacyjnego przedszkole stosuje aktywne i twórcze metody pracy sprzyjające myśleniu i działaniu dziecka m.in.: elementy z obszaru edukacji matematycznej prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej, czytania i pisania metodą Ireny Majchrzak , Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metody ruchu rozwijającego R.Labana, W. Sherborne, pedagogikę zabawy "Klanza", elementy planu daltońskiego, edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej , uczestniczy w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" .

Wszystkie działania przedszkola podejmowane są w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości wychowanków. Efektem tego jest realizacja programów własnych m.in. „Bezpiecznie z Tęczowym Misiem”, „ z Tęczowym Misiem bawimy się bezpiecznie”, program półkolonii „ Lato z Tęczowym Misiem” itp. oraz wiele przedsięwzięć np. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Program „Czyste Powietrze wokół nas”, „Chrońmy się przed kleszczami wszelkimi sposobami”, „ Mamo Tato wolę wodę oraz „Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole” itp. Przedszkole bierze udział oraz jest organizatorem konkursów o zasięgu ogólnopolskim m.in. „Kartka bożonarodzeniowa”, „Stroik wielkanocny”, „Bajkowa lalka teatralna” itp. Działalność i sukcesy pracy przedszkola potwierdzają liczne dyplomy, nagrody, podziękowania za udział w konkursach, akcjach charytatywnych, ekologicznych.
Przedszkole aktywnie włącza się w działania środowiska lokalnego uczestnicząc w uroczystościach, kiermaszach organizowanych przez miasto, organizując wystawy prezentujące twórczość dziecięcą w instytucjach użyteczności publicznej, przygotowując programy artystyczne w formie krótkich przedstawień okolicznościowych z okazji Świąt .

Przedszkole posiada jasno sprecyzowany system norm i wartości który zawarty jest w opracowanym przez Radę Pedagogiczną „Kodeksie Tęczowego Misia”. Dzieci znają i uczą się respektować obowiązujące w nim normy, wykazują się także odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane pod kątem aktualnych potrzeb przy współudziale rodziców. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój i unowocześnienie placówki .

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Niedziela w rytmie Disco

2 sierpnia na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego – Szydłowianka Szydłowiec odbył się 9...

Więcej...
Szydłowiec bohaterom Powstania Warszawskiego

76 lata temu Warszawiacy wystąpili zbrojnie przeciwko okupującym stolicę. Walki powstańcze...

Więcej...
Rolniku, przygotuj się do spisu!

 
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego...

Więcej...
Pomidzi Hit Festiwal

W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbędzie się dziewiąta...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we miejscowości Sadek gmina Szydłowiec

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych...

Więcej...