Projekt kluczowyProjekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” z sukcesem został zrealizowany. Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i Rada Miejska w Szydłowcu serdecznie zapraszają na uroczyste zakończenie realizacji projektu kluczowego, które odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 listopada 2014 roku.

Honorowy patronat nad obchodami objęli: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

7, 8 i 9 listopada będą dniami otwartymi we wszystkich zrewitalizowanych obiektach, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z efektami prac wykonanych w ramach projektu kluczowego.

  

Plakat


Don Vasyl

Tacy Sami

Zakopower