Strażnica w MajdowieW Majdowie budowana jest nowa remiza strażacka. Historia tego przedsięwzięcia jest długa, ale teraz dzięki wsparciu samorządu gminnego odnotowywane są znaczące postępy i wszystko wskazuje na to, że za kilkanaście miesięcy plan zostanie pomyślnie zrealizowany.

Pomysł budowy nowej remizy zrodził się w siedemdziesiątą rocznicę powstania jednostki tj. w 1995 roku. Rok później druhowie zlecili opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę remizy. Pierwsze prace budowlane zostały wykonane przez strażaków ochotników w czynie społecznym.

Pieniądze na zakup materiałów budowlanych jednostka pozyskała z dotacji przyznanej przez gminę Szydłowiec oraz z Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Prace posuwały się bardzo powoli, aż w końcu utknęły w martwym punkcie. Problemem była niekompletna dokumentacja budowlana. Sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze w 2010 roku kiedy to, na wniosek Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego zlecono opracowanie nowego projektu obejmującego rozbudowę i przebudowę starej części remizy łącznie z projektami branżowymi. Wówczas również nastąpiła kontynuacja prac.

Wykonywanie dalszych robót budowlanych zamykających stan surowy obiektu wymagało wyasygnowania dodatkowych środków finansowych z budżetu gminy. Burmistrz Andrzej Jarzyński widząc zaangażowanie druhów w realizację tej budowy, przychylił się do wniosku radnego Rady Miejskiej Wojciecha Winiarskiego i przygotował projekt uchwały w sprawie dotacji dla OSP Majdów, ostatecznie przyznając jednostce kwotę 35 000 zł. Projekt ten został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29 października 2013 roku.

6 listopada 2013 roku została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Majdów, pomiędzy Burmistrzem Andrzejem Jarzyńskimi i Skarbnikiem Gminy Iwoną Czarnotą, a Prezesem OSP Rajmundem Mamlą i Skarbnikiem OSP Beatą Szcześniak.

Wszystkie prace budowlane, które były zaplanowane na rok 2013 przebiegały zgodnie z harmonogramem i zostały terminowo zakończone. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, w roku 2014 prace kontynuowano wykonując pokrycie dachu. Zakup blachy dachowej został w części sfinansowany z dotacji celowej, jaką otrzymała jednostka OSP Majdów z Zarządu Głównego ZOSP RP. Pozostałe materiały i koszt pracy zapłacony został z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Majdów. Przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy prace będą kontynuowane w roku 2015.

Strażnica w Majdowie