• Ratusz

  Późnorenesansowy ratusz z I połowy XVII wieku. Świadectwo znaczenia i zamożności miasta. Dzisiaj siedziba Burmistrza Szydłowca i Urzędu Miejskiego.

   

 • Zamek z XVI wieku

  Renesansowa rezydencja założycieli i właścicieli miasta - Szydłowieckich i Radziwiłłów. Dzisiaj siedziba miejskich instytucji kultury.

   

 • Kościół

  Kościół św. Zygmunta na szydłowieckim Rynku Wielkim, z początku XVI wieku. Jeden z najpiękniejszych na Mazowszu. Nekropolia właścicieli miasta.

   

 • Program lojalnościowy

  "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu"

Piotr i Paweł (09.02.2015)

Pytanie:

 1. Czy sołtysi pobierają za swoją pracę jakieś wynagrodzenie z kasy UM? Jeśli tak to jakie?
 2. Ile wynosi w obecnej kadencji dieta radnego?

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Jeżeli chodzi o sołtysów, to za wykonywane na rzecz gminy czynności pobierają oni:

 • Miesięczną dietę, której wysokość zależy od wielkości sołectwa. – ( wysokość diet oraz zasady wypłacania określa uchwała Nr 37/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów oraz Uchwała Nr 75/XI/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/11 z dnia 25 maja 2011r.). Podstawą wypłaty należności jest obecność na sesjach Rady Miejskiej. Dieta należy się również za miesiąc, w którym sesja Rady Miejskiej nie odbywa się. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach Rady Miejskiej dieta ulega zmniejszeniu.
 • 7% prowizji od zebranych kwot z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. (zasady określa uchwała Nr 52/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6.10.2011r., w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso)

Jeżeli chodzi o radnych, to dieta związana z wykonywaniem mandatu radnego w obecnej kadencji tak jak w ubiegłej przysługuje radnemu na zasadach ustalonych przez Radę Miejską tj. na podstawie uchwały 119/XVIII/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu, Nr 264/XL/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego,Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Nr 36/V/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 264/XL/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2006 roku określającej zasady wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu.

DIETA  RADNYCH  ZA  2015 R.

KWOTA BAZOWA Z USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2015R. - 1766,46 ZŁ

Na podstawie art. 25 ust 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

PÓŁTORAKROTNOŚĆ KWOTY BAZOWEJ – 1766,46 ZŁ X 150 % = 2649,69 ZŁ – MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DIETY

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy

75 % MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DIETY W GMINACH OD 15 TYS DO 100 TYS MIESZKAŃCOW – 75 % x  2649,69 ZŁ = 1987,27 ZŁ

Na podstawie uchwały Nr 123/XXVI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2008r.  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu

 1. 80 % MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DIETY DLA PRZEWODNICZĄCEGO RM – 1589,82 ZŁ
 2. 70 % MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DIETY DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RM – 1391,09 ZŁ
 3. 65 % MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DIETY DLA PRZEWODNICZACEGO KOMISJI – 1291,73 ZŁ
 4. 60 % MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI DIETY DLA SEKRETARZA KOMISJI REWIZYJNEJ – 1192,36ZŁ
 5. 55 % MAKSYMALNEJ WYSOKOSCI DIETY DLA RADNEGO BEZ FUNKCJI – 1093,00 ZŁ

Uchwały podjęte przez Radę Miejską zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i można zapoznać się z ich treścią wchodząc na stronę BIP.

Z wyrazami szacunku
Artur Ludew

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Weiterlesen...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Weiterlesen...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Weiterlesen...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Weiterlesen...

Edukacja

Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Weiterlesen...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Weiterlesen...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Weiterlesen...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Weiterlesen...

Kultura

"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Weiterlesen...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Weiterlesen...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Weiterlesen...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Weiterlesen...

Bieżące

PDFInformacja GIS dla osób powracających z płn. Włoch

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor...

Weiterlesen...
Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III...

Weiterlesen...
Trzy dni atrakcji, czyli majówka w Szydłowcu

Tegoroczne Zygmunty osiągają pełnoletność. Już po raz osiemnasty zapraszamy do wspólnego...

Weiterlesen...
Fundusze europejskie dla mieszkańców

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej...

Weiterlesen...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Weiterlesen...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Weiterlesen...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Weiterlesen...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Weiterlesen...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie przeznaczonej do najmu

Burmistrz Szydłowca podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu...

Weiterlesen...
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w...

Weiterlesen...