Z różnych stron Polski wyruszyli pielgrzymi, którzy podążają na Jasną Górę, aby oddać pokłon Matce Boskiej Królowej Polski w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowe przeżycie duchowe każdego roku gromadzi tysiące wiernych. 7 sierpnia na pątniczym szlaku stanęli również mieszkańcy Szydłowca i okolic.

Przewodnikiem Grupy 24 XIV Pieszej Pielgrzymki Dekanatu Szydłowieckiego na Jasną Górę jest ks. Norbert Skawiński. Szydłowiecka grupa swoją wędrówkę do Matki Bożej poprzedziła mszą św., odprawioną w kościele św. Zygmunta, podczas której wyruszający w drogę otrzymali błogosławieństwo, a ich rodziny i przyjaciół zachęcano do duchowej łączności z pielgrzymującymi. Wśród licznej grupy osób żegnających pątników, jak co roku byli także ks. dziekan Adam Radzimirski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Za kilka dni w drogę z Szydłowca do Częstochowy wyruszy również pielgrzymka rowerowa.