Sesja Rady Miejskiej18 grudnia 2014 r. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu –Zamek odbyła się III sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Obrady odbyły się przy pełnym składzie Rady w obecności naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli służb mundurowych i sołtysów, a poprowadził je Przewodniczący Rady Marek Artur Koniarczyk.

W drodze głosowania zostały przyjęte uchwały w sprawie:

  • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części miasta Szydłowca,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca,
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
  • wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień, którymi zostali Dorota Pęksyk i Maciej Kapturski.

Podczas obrad Radni Miejscy złożyli ponad dwadzieścia zapytań i interpelacji. Przewodniczący Rady pan Koniarczyk zaprosił do zabrania głosu również sołtysów, zachęcając, aby w obecności całej Rady Miejskiej i Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa składali swoje wnioski do samorządowców i na bieżąco dzielili się nurtującymi problemami. Sołtysi bardzo entuzjastycznie przyjęli możliwość aktywnego udziału w obradach.