ogólnopolski przegląd filmówW sobotę 17 października na szydłowieckim Zamku odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów pod nazwą „Moje Miasto”. Przegląd był zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca pod patronatem Minister Edukacji narodowej Joanny Kluzik- Rostkowskiej, Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego oraz Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa.

Komisja w składzie: Irena Przybyłowska –Hanusz - prezes Stowarzyszenia, Justyna Jezierska - naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Anna Lużyńska- przedstawicielka Starosty Szydłowieckiego, Wiesław Wismont- fotografik, Jan Piwowarczyk- koordynator przeglądu postanowiła przyznać nagrody następująco -wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych dla Pauliny Wójtowicz z klasy 6 PSP w Szydłowcu,

-wyróżnienie w kategorii gimnazjów dla Leny Sobalak, Karoliny Rządkowskiej, Marty Fydy z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu,

- wyróżnienie w kategorii szkól ponadgimnazjanych dla Mai Harkot, Mateusza Gołębiowskiego, Juli Haliniarz z Sandomierza,

I miejsce w kategorii szkól gimnazjalnych dla Jakuba Karcza, Adriana Wilłosza, Norberta Warzyckiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego Nr 2 w Krakowie,

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla Jakuba Wydrycha i Tomasza Talika z Technikum TAB Edukacja z Bielska-Białej.

Nagrody ufundowane przez Starostę Szydłowieckiego i Burmistrza Szydłowca wręczył Burmistrz Artur Ludew.

Organizatorzy dziękują dyrekcji SCK Zamek za udostępnienie sali kominkowej na uroczystość, a Dorocie Gil z Herbaciarni FAKORIA za przygotowanie ciepłego posiłku dla zaproszonych laureatów.

ogólnopolski przegląd filmów

ogólnopolski przegląd filmów

ogólnopolski przegląd filmów

ogólnopolski przegląd filmów